Car-Pro Akademie GmbH

Člen německé rady pro bezpečnost v dopravě
Poštovní a úřední adresa: Schlesische Straße 5 * D - 02828 Görlitz
Centrum bezpečné jízdy: Gewerbering 8 a * D - 02828 Görlitz
Sídlo společnosti: Straße der Einheit 30 a * D - 02923 Kodersdorf
Telefon 00 49 - 35 81 - 38 74 - 0
DE mobil 0049 - 163 - 60 55 716
Fax 00 49 - 35 81- 38 74 - 11
e-mail: info@car-pro.eu
Internet: www.car-pro.eu / www.fahrsicherheitszentrum.infowww.skolasmyku.de
Steuer-Nr. 207/107/03834
USt.-Ident-Nr. DE 234861785
Jednatel: Frank Liske
Obchodní rejstřík Dresden HRB 22240

Otevírací doba kanceláře na ulici Schlesische Strasse 5, 02828 Görlitz

Pondělí 9:00 bis 17:00
Úterý 9:00 do 17:00
Středa 9:00 do 17:00
Čtvrtek 9:00 do 17:00
Pátek 9:00 do 17:00
Sobota 9:00 do 12:00

 

Car-Pro Akademie GmbH

Ochrana dat

www.car-pro.eu je nabídkou Car-Pro Akademie GmbH.

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky. Ochranu Vašich osobních dat předaných a zpracovaných v době Vaší návštěvy naší domovské stránce považujeme za důležitou a pečlivě chráněnou záležitost.

Při přejítí na externí linky s obsahem, který nepochází od nás a to i přes pečlivou kontrolu textu neposkytujeme žádnou záruku, protože předávání těchto informací jsme příjemci nevyhledali nebo nezměnili.

Ukládání, zpracování a upotřebení Vašich dat se odehrává v rámci předpisů daných zákonem, o kterých se můžete podrobně informovat na www.datenschutz.de

Ukládání a zpracování dat, požadavky na osobní data : Při jakémkoliv přístupu uživatele na www.car-pro.eu a při každém odběru z databáze je zajištěn záznam v protokolu databáze. Ukládání slouží výhradně pro využití uvnitř systému a pro statistická zpracování. : Název vyzvednutých údajů – datum a hodina vyzvednutí. Množství přenášených dat – ohlášení o úspěšném přenosu, popis typu použitého webového prohlížeče, doména. Vaše výchozí osobní údaje – jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo nebo e-mailová adresa nebudou dotčeny, toto lze jen v případě, že je poskytnete dobrovolně a vědomě v rámci registrace nebo informační poptávky svůj souhlas.

Používání a předávání osobních dat

Pokud nám předáte Vaše osobní data, budou využita výlučně ve prospěch technické administrace našich webových stránek nebo k vyplnění Vašich požadavků a přání, zpravidla k zodpovězení Vašich dotazů. Předávání dalším osobám, prodej nebo podobné poskytování Vašich osobních dat není přípustné, toto lze jen v případě, kdy budou data zapotřebí k vyřízení objednávky. K tomu může dojít například tehdy, kdy bude potřeba předat Vaší adresu a data objednávky našim dodavatelům k dodání produktů. Tyto podrobnosti jsou nutné k vyúčtování a je potřeba váš předchozí souhlas. Vaším právem je takový souhlas udělit, avšak s možností souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat. (Viz poskytnutí kontaktů)

Vymazání osobních dat bude vykonáno

Pokud sami svolení k uložení odvoláte, pokud nabydete dojmu, že Vaše udaje není zapotřebí dále ukládat, jejich ukládání je z jiných zákonných důvodů nepřípustné.

Právo k žádosti o informaci

na písemný požadavek budete informování, která data o Vaší osobě (např jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození)jsou uložena v naší databázi.

Informační leták

Pokud se zaregistrujete pro odběr informačního letáku, bude v naší databázi uložena e-mailová adresa, Vámi zvolené jméno nebo pseudonym. V dolní části každého letáku je umístěn link, přes který se můžete vyškrtnout z odběru, případně máte možnost zaslat e-mail na adresu info@car-pro.eu a zde projevit své přání.

Formuláře

Údaje v políčkách, která jsou ve formulářích označena jako povinná k vyplnění i další údaje, které jsou nepovinné budou uloženy a využity lokálně uvnitř naší databáze a k případnému zpracování Vašich požadavků.

Uložené a aktivně používané neosobní údaje

Při vstupu na naše webové stránky (ne přes registraci) budou automaticky poskytnuty informace, které se nedají přiřadit jedné určité osobě. (např.přes internetbrowser nebo operační systém); Domény webových stránek, které umožňují vstup přes link; počet návštěv; průměrná doba setrvání; vyvolané stránky) Tyto informace využíváme ke zkvalitňování našich domovských stránek, aby jejich atraktivita zaujala. Pokud přes některý link opustíte přes naše stránky a ocitnete se na cizích stránkách, může dojít k tomu, že od adresátů nakliknutých cílových stránek obdržíte cookies, za což nelze z naší strany nést odpovědnost.

Poskytování těchto internetových nabídek probíhá přes technologii Java Script. Pokud vy sami toto z důvodů bezpečnosti neakceptujete, měli byste deaktivovat odpovídající nastavení vašeho browseru.

Na této webové stránce se shromažďují data, která ukládáme a využíváme. Z těchto dat potom mohou být sestavovány profily, které jsou označeny pseudonymy. K tomu mohou být využity cookies. Jedná se přitom o malé textové soubory, které se ukládají v lokální mezipaměti internetového browseru návštěvníků stránek. Cookies umožňují opakované rozeznání internetového browseru. Data, která byla vložena prostřednictvím e – tracker technologie nebudou bez předcházejícího souhlasu dotyčného použita tak, aby návštěvník webové stránky mohl být identifikován a jeho osobní údaje se svedly dohromady s nositelem pseudonymu. Další shromažďování dat a jejich ukládání může být do budoucna kdykoliv ukončeno prostřednictvím info@car-pro.eu

Cookies

U nás se žádné informace neukládají do Cookies. V případě, že náš system vygeneruje nějakou session (rozezná se na URL “&request_uid=yes” nebo na alfanumerickém označení standartní hodnoty “modix”) může se stat, že použitý webserver session – ID do cookie provede zápis.

Informace ke Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics – webovou analytickou službu Gogle Inc (“Google“) Google Analytics pouužívá tzv. „ Cookies “ textové databáze, které se ve vašem počítači uloží a svojí přítomností umožní užívání webové stránky. Prostřednictvím Informací, které přicházejí přes Cookies přejde vaše využítí této webové stránky (včetně vaší IP adresy) na server Google USA a tam bude uloženo. Google tuto informaci použije k tomu, aby zhodnotil užitnost webové stránky sdělováním zpráv o webové aktivitě, kterou provozovatelé motivují k dalšímu užívání webových stránek a internetem nabízených služeb. Google v některých případech přenáší tyto informace i třetímu, jestliže je to nutné ze zákona nebo v případě, že třetí tyto informace zpracovává pro Google. Vaše IP adresa není v žádném případě spojována s jinými daty Google spojována. Máte i možnost sami instalaci cookies odpovídajícím nastavením vašeho browserového software zabránit. Upozorňujeme však na to, že v daných případech nelze všechny funkce tété webové stránky využívat v celém rozsahu. Užíváním stránky prohlašujete, že s daty získanými na Google naložíte podle pravidel a že jste výše uvedenému porozuměli. Další informace najdete ve všeobecných obchodních podmínkách firmy Google : www.google.com/analytics/de-DE/tos.html. Nahlédněte případně do “ochrana dat” : www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Zaručení bezpečného nakládání s daty

Naší snahou je dodržet všechna technická a organizační kriteria k tomu, aby vaše osobní údaje byly ukládány tak, aby nebyly přístupny ani třetímu nebo aby nebyly přístupny veřejnosti. Rozhodnete-li se navázat s námi kontakt prostřednictvím e- mailu upozorňujeme, tuto cestu ke vzájemné komunikaci nemůžeme garantovat jako bezpečnou. Doporučujeme v případě zasílání osobních údajů využít výhradně poštu.