Pár slov o nás a Car-Pro® Akademie GmbH

Zkušený trenér a současně jednatel firmy - Frank Liske

Poprvé mu svěřili volant v sedmi letech. Tenkrát mu levý pedál pro jistotu obsluhoval táta a krotil jeho snahu o zrychlení.  Ve dvanácti si troufl na dvě kola a na mopedu se proháněl terénem.  Na řadu přišly v rámci Společnosti pro sport a techniku I první závody. Motorsport a příležitosti na závodních drahách  Sachsenringu nebo Lausitzringu a dokonce i na brněnském okruhu a v Mostě byly velmi lákavé.  Po řadě let, které věnoval vlastnímu zdokonalovaní se Frank od roku 1997 začal věnovat tématu bezpečného řízení vozidel. Od roku 2003 se po získání kvalifikace  DVR věnuje výcviku bezpečné jízdy. Zprvu se vše odvíjelo jen v menším rozměru a probíhalo v duchu a podle představ  nadšeného hobby trenéra. Po letech se však díky odpovědné práci rozvinulo původně malé středisko do dnešních rozměrů a rozmanitá nabídka různých druhů výcviku  zaujala  mnoho zákazníků v Německu, Polsku a České republice.

Vaše kvalifikovaná trenérka: Iva Liske

V době, kdy firma již přestala zvládat nával zájemců, posílila v roce 2007 naše řady trenérka paní Iva Liske. Nastoupila dráhu vzdělávání pro práci instruktory pro Car-Pro-Safety – Trainings a v roce 2009 jí DVR udělilo oprávnění pro trénink bezpečné jízdy osobním automobilem. Dnes patří k úspěšným trenérům Car-Pro. Řada zájemkyň o výcvik oceňuje, sedí-li v automobilu s ženou, která má více pochopení pro chování ženy za volantem. Při objednávce stačí projevit přání a paní Iva se stane po dobu tréninku spolehlivou instruktorkou vašeho výcviku bezpečné jízdy, případně driftingu nebo rychlé jízdy na závodní dráze.

Náš talentovaný dorost: Claudia Liske

Claudia posílila náš tým v roce 2010. V prosinci roku 2011 teprve týden po svých 18. narozeninách abslovovala zkoušky a stala se tak patrně nejmladší trenérkou podle všech náležitostí DVR v Německu. Své první pokusy o zvládnutí volantu absolvovala v šesti letech a poté, co v 17 letech obdržela ridičský průkaz začala sbírat své první zkušenosti v silničním provozu. V oboru jízdní dynamiky je Claudia na správném místě. Zvládá jízdu v driftu i nároky v řízení závodní dráze. V desáté třídě si Claudia vybrala jako téma své absolventské práce námět mistrem bezpečného řízení "Safemaster - více, než jen auto jako nákupní vozík". Ve dvanácté třídě vypracovala metodu zvláštní vyuky (BELL), které nazvala "Jízda – fyzikální požitek". V současné době se Claudia věnuje mimo výuky bezpečného řízení ještě studiu Automobilového managementu.

Na startovní čáře: Veronika Liske

Veronika začínala za volantem stejně jako všichni v našem týmu ve věku šesti let. Drift se pro ni stal zábavou již ve 13 letech. Často se zúčastnila našich tréninků a patrně již tehdy se pomalu dostávala k úvaze o tom, že i ona nastoupí dráhu trenérky. Je však třeba, aby nejprve úspěšně dokončila dokončila své vzdělávání.